Перевірка органами Держпраці

Перевірка органами Держпраці

Перевірка органами Держпраці може проводиться на будь-якому Підприємстві. Не зважаючи на чисельність працівників.

До нас часто звертаються Клієнти до яких вже навідалася Державна служба з питань праці з перевіркою.

Головними питаннями є:

 • Чи можна співвідносити Цивільно-правові договора з Трудовими договорами;
 • Яка передбачена відповідальність за порушення законодавства в частині трудових відносин.

В більшості випадків Товариства використовують Цивільно-правові договора з працівниками, при необхідності виконання разової роботи.

Вивчивши вказані правовідносини проаналізувавши норми чинного законодавства. Враховуючи останню судову практику вважаємо за необхідне зазначити наступне.

 

Перевірка органами Держпраці

Планові та позапланові заходи зі здійснення державного нагляду законодавчо визначені у ЗУ “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Перевірка органами Держпраці проводиться но основі Направлення на інспекційне відвідування. В якому зазначається:

 • підстави для здійснення інспекційного відвідування;
 • предмет здійснення інспекційного відвідування;
 • інформація про здійснення попереднього заходу державного контролю;
 • строки дійсності направлення на проведення інспекційного відвідування.

 

Щодо розмежування трудового договору та договору ЦПХ

Відповідно до ч.1 ст.21 КЗпП трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства чи фізичною особою. Працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою. Працівник підлягає внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємство зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату.

Згідно зі ст.24 КЗпП трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт, трудову книжку та інші документи.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення Трудового договору. В тому числі повідомлення відповідного органу про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У ст.626 ЦК визначено загальне поняття цивільно-правового договору. Відповідно, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків. Виконавець робіт, на відміну від найманого працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку. Наказ про прийом на роботу не видається.

Сторони цивільно-правової угоди укладають договір відповідно до ст.208 ЦК України в письмовій формі. Такі угоди застосовуються для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці.  В разі досягнення зазначеної мети вважаються виконаними та дія їх припиняється.

Відповідно до ст.837 ЦК України, за договором підряду, одна сторона зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони. Замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку або на виконання іншої роботи з переданням її результату Замовникові. У договорі підряду визначається ціна роботи або способи її визначення (ч.1 ст.843 ЦК України)

Таким чином, основною ознакою, що відрізняє Трудовий договір від Цивільно-правового, є те, що:

 • Трудовим договором регулюється процес трудової діяльності, її організація.
 • За Цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами. Метою договору є отримання певного матеріального результату.

Виконавець, який працює за Цивільно-правовим договором, на відміну від Працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору:

 • Не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку;
 • Самостійно організовує свою роботу і виконує її на власний ризик;
 • Працівник не зараховується до штату Підприємства;
 • Не вноситься запис до трудової книжки;
 • Не видається розпорядчий документ про прийом його на роботу на певну посаду.

Трудовий договір це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. За трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу визначеної трудовою функцією в діяльності підприємства. Після закінчення виконання визначеного завдання, трудова діяльність не припиняється.

Предметом трудового договору є власне праця Працівника в процесі виробництва.

Тоді як предметом договору Цивільно-правового характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт.

Такий підхід до розмежування встановлення факту наявності Трудових відносин та відносин, які виникають за Цивільно-правовими договорами, кореспондуються з Постановами Верховного Суду (справи: №822/723/17,  №820/1432/17, №127/21595/16-ц).

Загалом, основні ознаки, які має мати договір Цивільно-правового характеру, є:

 1. Конкретний результат виконаної роботи або наданих послуг, який має матеріальний вимір.
 2. Внутрішні локальні акти роботодавця на виконавця робіт (послуг) не поширюються.
 3. Строк дії договору – одна з обов’язкових умов ЦПД. Строк має бути зазначений у самому договорі.
 4. Факт виконання робіт оформляється Актом виконаних робіт (наданих послуг).
 5. Трудова книжка на тих, хто працює за ЦПД, не ведеться. У штатному розписі немає посади, що відповідає роботам, які виконуються за ЦПД.
 6. Правила трудового розпорядку на виконавця не поширюються. Табель не ведеться, норма робочого часу не обмежена.
 7. Виконавець самостійно визначає режим свого робочого часу, але деякі обмеження можуть бути встановлені умовами ЦПД.
 8. Виплачується винагорода за виконані роботи. Строки і розмір оплати встановлюються в ЦПД.
 9. Відносини припиняються після закінчення строку дії договору.

Відповідальність за порушення законодавства в частині трудових відносин

У разі коли перевірка органами Держпраці встановила факт наявності саме Трудових відносин за такими договорами, а не відносин Цивільно-правового характеру чинне законодавство передбачає надзвичайно суворі санкції за такі порушення.

При цьому, слід наголосити, що при встановленні фактів таких порушень працівники органів Держпраці зобов’язані, окрім складання власних приписів, повідомляти про всі виявлені ними факти органи ДФС.

Відтак, відповідальність за порушення законодавства в цій частині передбачає штрафи та нарахування як з боку органів Держпраці, так і збоку органів ДФС.

Нарахування та штрафи з боку органів ДФС:

 • донарахування суми ПДФО і військового збору. Можливі штрафи за несвоєчасну сплати таких податків і зборів;
 • штраф за неподання, подання недостовірної звітності з ПДФО;
 • донарахування суми ЄСВ до рівня мінімального внеску;
 • застосування штрафних санкцій та пені з ПДФО, ЄСВ (за несвоєчасно сплачені нарахування).

 Штрафні санкції, застосовані за результатами перевірки органами Держпраці:

 • застосування штрафу до суб’єкта господарювання на підставі ст. 265 КЗпП передбачає штраф у розмірі 30 МЗП за кожного працівника, допущеного до роботи без укладення з ним трудового договору.
 • застосування адміністративного штрафу до посадових осіб підприємства або до роботодавця на підставі ст. 41 КУпАП у розмірі від 500 до 1 000 НМДГ (від 8 500 до 17 000 грн.) за фактичний допуск Працівника до роботи без оформлення з ним трудового договору.

Рекомендації

З метою уникнення можливих негативних висновків за результатами перевірки Вам необхідно звернутися до юристів з метою аналізу вказаних Договорів.

Якщо ж перевірка органами Держпраці все ж відбулася, рекомендуємо щоб на час проведення перевірки на території підприємства не перебували жодні працівники, які працюють по договорах Цивільно-правового характеру.

В ході перевірки працівники Держпраці можуть запитувати у осіб, які перебувають на території чи є вони штатними працівниками. На основі чого перебувають і яку роботу виконують тощо.

Перевірка органами Держпраці може супроводжуватися фіксуванням певних фактів за допомогою відео чи фото засобів.

З особами, які працюють без Трудового договору доцільно укладати договори Цивільного правового характеру. Після закінчення строку дії такого договору і виконання робіт жодні офіційні платежі не проводити та не реєструвати такі договора.

Ви можете звернутися до наших юристів з метою отримання більш детальної та конкретної інформації саме по Вашому питанню. 

Перевірка органами Держпраці

 

 

 

 

Ваше имя

Ваш номер

Об авторе
Артём Горячев
Старший юрист, Адвокат
Телефон: 063 885 92 75
Связаться с Артёмом

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *